CV, weg ermee?

Dat ik al lange tijd werkzaam ben als loopbaanprofessional maakte een klant recent prettig duidelijk. “Zo maar een berichtje van een oude klant, bijna met pensioen”, kopte zijn mailtje. Nieuwsgierig las ik verder. “Begin jaren negentig kwam ik bij je omdat ik één van de honderden werkzoekenden was naar aanleiding van het wegvallen van de binnengrenzen van de EU. Ik had diploma’s op het gebied van logistiek die op dat moment waardeloos leken en ik was ten einde raad.

Hobbymatig schreef ik als correspondent voor Dagblad Tubantia. Ik liet je de krantenartikelen zien die ik had geschreven. Jij was geïnteresseerd. Toen ik thuis kwam had je al gebeld. Je had een advertentie zien staan over contactambtenaren die werden gezocht voor een nog te openen aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Zevenaar. Die gouden tip leidde tot een aanstelling die duurt tot op de dag van vandaag. Ik ben nu 64 jaar en op 1 mei aanstaande ga ik met pré pensioen. Mede door jouw doortastendheid toen, kijk ik terug op een mooie loopbaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.”

Natuurlijk hielp zijn vlotte babbel en pro actieve houding om de stap naar een ander beroep te zetten. Maar bovenal zag ik een man die geknipt was voor de functie van hoor- en beslismedewerker omdat hij naast schrijven, goed luistert, doorvraagt en het naadje van de kous wil weten. Eerst degelijk onderzoek uitvoeren, een analyse maken om vervolgens tot een deugdelijke beslissing te kunnen komen, zo deed hij dat ook als correspondent. Zijn talenten werden bij de IND op juiste waarde geschat.

Zevenentwintig jaar later worden talenten steeds meer (h)erkend door recruiters en HRM professionals. Ervaring, zoals staat beschreven in een CV, blijkt namelijk vaak een slechte succesvoorspeller. Bovendien werkt een CV gemakkelijk uitsluiting van zeer goede én geschikte kandidaten in de hand. Bij de gemeenten Rotterdam en Breda zijn recent ervaringen opgedaan om vanuit talentperspectief te werven met de inzet van game based assessments. Ad Leenders (HRM-adviseur Gemeente Breda) en Jan Willem Wiersma (strategisch adviseur recruitment Gemeente Rotterdam) vertellen hierover in het webinar modern selecterende gemeenten.

Mijn advies, kijk verder dan je werkervaring en zorg ervoor dat je je eigen talenten kent zodat de ander ze ook herkent. Mogelijk ligt een carrière switch dichterbij dan je denkt.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *