Outplacement

In goed overleg komen jij en jouw medewerker overeen dat jullie uit elkaar gaan. Je vindt het belangrijk, vanuit goed werkgeverschap, dat je medewerker een passende volgende loopbaanstap zet. Om die stap te kunnen zetten is werkfit zijn essentieel. 

Werkfit zijn verhoogt de kans op het snel zetten van een volgende loopbaanstap. Werkfit zijn betekent dat een outplacementkandidaat voldoende is toegerust om de arbeidsmarkt succesvol te betreden. Training of (bij)scholing kan noodzakelijk zijn. 

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen. Na de intake start de heroriëntatie op de loopbaan. Zodra de kandidaat klaar is voor de arbeidsmarkt leert de kandidaat zichzelf zo goed mogelijk presenteren en doelgericht de arbeidsmarkt te bewerken via jobmarketing.

2 weten meer dan 1

In een outplacementtraject staat centraal dat een kandidaat zelf de regie (her)pakt. Vanuit de gedachte dat 2 meer weten dan 1 zet ik ook mijn eigen netwerk in en ontplooi jobhunt-activiteiten.

Doel

Het facilitairen van een outplacementkandidaat om zo snel mogelijk weer een (betaalde) baan te vinden op een passende werkplek.

Duur

Gedurende een half jaar wordt een kandidaat intensief begeleid. Persoonlijke gesprekken vinden tweewekelijks plaats. Daarnaast voert de kandidaat praktische opdrachten uit ter versterking van: persoonlijk leiderschap, arbeidsmarktpositie, arbeidsmarktperspectieven, personal branding en jobmarketing.

Investering

Aangezien niet iedereen dezelfde ondersteuning nodig heeft is dit traject maatwerk. Voor het bepalen van de juiste investering doe ik graag een voorstel na een inventarisatie. Als uitgangspunt hanteer ik een uurtarief van € 80,00.

In gesprek?

Graag kom ik met je praten over wat ik voor jouw team of bedrijf kan betekenen.