TMA

Talenten Motivatie Analyse (TMA methode)

Drijfveren, talenten & competenties inzichtelijk maken

Voor het in kaart brengen van jouw potentieel zet ik de Talenten Motivatie Analyse (TMA) in. De TMA geeft inzicht in je persoonlijke drijfveren & talenten en laat zien wat jouw ontwikkelingsmogelijkheden zijn in relatie tot aanwezige of gevraagde competenties. Tevens geeft de TMA inzicht in jouw leer- en ontwikkelstijl.  

De TMA is een online analyse instrument gebaseerd op het big 5 persoonlijkheidsmodel. De uitgebreide verslaglegging van de TMA en de daarop volgende gesprekken geven je inzicht in jouw gewenste ontwikkelingsrichting en –mogelijkheden.

TMA Methode integreert 6 Talent Dimensies22 Drijfveren44 Talenten en 53 Competenties in alle TMA-instrumenten.

360° graden feedback analyse

Optioneel kan een 360° feedback analyse worden ingezet. De analyse geeft inzicht in het gedrag dat je in de praktijk laat zien op competenties. Het geeft weer hoe jij gedrag ervaart en hoe anderen, bijvoorbeeld collega’s of vrienden, jouw gedrag waarnemen. De analyse is bruikbaar voor jezelf als vertrekpunt van jouw persoonlijk ontwikkelplan en het in gang zetten van concrete acties.

In gesprek?

Neem contact met mij op, ik vertel je graag meer.