Voed je veerkrachtfactoren

Het ervaren van stress, mits van korte duur, is nuttig soms zelfs noodzakelijk. Denk aan alert zijn tijdens een examen of in actie komen als je kind op een gevaarlijk moment de weg oversteekt, je denkt niet, je handelt. Langdurig onder stress staan kan echter invloed hebben op je immuunsysteem en dat wil je voorkomen. Welke invloed heb je? De kunst is de balans vinden en behouden tussen de objectieve en de subjectieve stressfactoren én de veerkrachtfactoren, zo vertelt Marion Bierens tijdens een Noloc webinar.

Hoe kan je zelf invloed uitoefenen?

Objectieve stressfactoren zijn de pieken die je ervaart en voelt in je lijf bij: de caseload die op jouw bordje ligt én de mantelzorg die op jouw schouders rust én de kinderen die je moet onderwijzen én de vergadering die je nog moet verslaan voor 18.00 uur. Kortom het voelen van druk op meer levensterreinen. Ervaar jij op meer dan twee levensterreinen stress dan is het zaak te schrappen en nog beter de balans tussen de drie factoren te bewaken.

Subjectieve stressfactoren zijn je belemmerende overtuigingen of gedachten zoals: “dit moet perfect”, “ik mag niet falen” of “ik ben niet goed genoeg”. Dit soort gedachten helpen niet mee om de objectieve stressfactoren het hoofd te bieden. Herken deze gedachten, deel ze en geef extra voeding aan je veerkrachtfactoren.

Veerkrachtfactoren: bevlogenheid, voeding, beweging, sociale contacten, positief denken en rust momenten. Hoe meer voeding je geeft aan je veerkrachtfactoren hoe belastbaarder je bent. Vraag je in tijden van stress af: “Welke factoren hebben extra aandacht nodig?” Bevlogenheid staat bovenaan. Warm lopen voor de dingen die je doet geeft immers energie. Ook wetenschappers zijn het erover eens dat bevlogenheid een burn out kan voorkomen. Op je veerkrachtfactoren heb je zelf invloed al is wilskracht en discipline daarbij wel heel helpend.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *